CÔNG TY CỔ PHẦN TMS DU LỊCH

(TMS TRAVEL JOINT STOCK COMPANY)

- TP Hà Nội

CÔNG TY CP DU LỊCH PING VIỆT NAM

(PING TRAVEL .,JSC)

- TP Hà Nội

CÔNG TY TNHH SOHAVINA

(SOHAVINA COMPANY LIMITED)

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HANA TOURIST

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH TỔNG HỢP CHÂN TRỜI MỚI

(NEW HORIZON GENERAL TOURIST COMPANY LIMITED)

- Quảng Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KỲ NGHỈ HUY HOÀNG

- Khánh Hoà

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT

(VIET INTERNATIONAL SERVICE CORPORATION)

- TP Hà Nội

CÔNG TY TNHH HONGYI LUXURY VIỆT NAM

(HONGYI LUXURY VIỆT NAM COMPANY LIMITED)

- TP Hà Nội

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TOUR VIỆT NAM

(QUOC TE TOUR VIETNAM COMPANY LIMITED)

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH UGO

(UGO TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED)

- TP Hồ Chí Minh