CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

(SOUTHERN AIRPORTS SERVICES JOINT STOCK COMPANY)

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DOLCE VITA TRAVEL

(DOLCE VITA TRAVEL COMPANY LIMITED)

- Khánh Hoà

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SBTOUR

(SBTOUR TOURISM JOINT STOCK COMPANY)

- TP Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ DAIKAI

(DAIKAI INTERNATIONAL TRAVEL JOINT STOCK COMPANY)

- TP Hà Nội

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HÀ NỘI SONOKONG

(HA NOI SONOKONG TOURISM COMPANY LIMITED)

- TP Hà Nội

CÔNG TY TNHH GRASSHOPPER VIETNAM

(GRASSHOPPER VIETNAM COMPANY LIMITED)

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ HIPPO TOURS VIỆT NAM

(VIETNAM HIPPO TOURS INTERNATIONAL TRAVEL JOINT STOCK COMPANY)

- Kiên Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ SỰ KIỆN QUẢNG BÌNH

(QUANG BINH EVENTS AND INTERNATIONAL TOURISM JOINT STOCK COMPANY)

- Quảng Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 117

(117 ONE MEMBER COMPANY LIMITED)

- TP Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIETNAM LUXURY

(VIETNAM LUXURY TOUR JOINT STOCK COMPANY)

- TP Hồ Chí Minh