CÔNG TY TNHH VN TOURS

(VN TOURS COMPANY LIMITED)

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MALBLUE

(MALBLUE TRAVEL JOINT STOCK COMPANY)

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THIÊN NHIÊN VIỆT

(VIET NATURAL INVESTING AND DEVELOPING TRAVEL JOINT STOCK COMPANY)

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TRỌNG PHÁT

(TRONG PHAT TRAVEL & TRADING CO.,LTD)

- Khánh Hoà

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH DƯ PHONG

(DU PHONG TRAVEL SERVICES JOINT STOCK COMPANY)

- TP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Du lịch Xuân Nam

(XUAN NAM TOURISM-TRADE CO., LTD)

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HOANPHONG

(HOANPHONG TRADING AND TRAVELLING SERVICES COMPANY LIMITED)

- TP Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO DỊCH VỤ DU LỊCH HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

(HON NGOC VIEN DONG TRAINING SERVICE TRAVEL JOINT STOCK COMPANY)

- TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần du lịch Exotissimo Việt Nam

(EXOTISSIMO TRAVEL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY)

- TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH TIẾN ĐỨC TRAVEL

(TIEN DUC TRAVEL TOURIST TRADING COMPANY LIMITED)

- TP Hà Nội