Tổng số: 2663

Quảng Nam: 55

1601. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ Lặn Biển Hội An

Địa chỉ: 77 Nguyễn Thái Học, Tp. Hội An, T. Quảng Nam

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-027/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/12/2015

Điện thoại: (0235) 6279 297

Website: www.divehoian.com

Email: tuyet@divehoian.com

1602. 

Tên tiếng Việt: CTY TNHH MTV DL THUẬN TÍNH

Tên tiếng Anh: THUAN TINH ISLAND COOKING TOUR

Địa chỉ: Thôn Thanh Tam Đông, X. Cẩm Thanh, Tp. Hội An

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-026/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 02/11/2015

Điện thoại: (0235) 3933 770

Website: www.cooking-tour.com

Email: thuantinhtour@gmail.com

1603. 

Tên tiếng Việt: CTY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH MẮT BiỂN

Tên tiếng Anh: OCEAN EYES TOURISM AND SERVICE LIMITED COMPANY

Địa chỉ: 14 Trương Minh Hùng, Tp. Hội An

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-025/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/09/2015

Điện thoại: (0235) 3937 678

 - Fax: (0235) 3937 677

Website: www.culaochammatbien.com

Email: matbien.ha@gmail.com

1604. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Ba Tran

Địa chỉ: Tổ 4, Thôn Thanh Tam Đông, X. Cẩm Thanh, Tp. Hội An

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-024/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 24/09/2015

Điện thoại: 0935 174 425

Website: www.hoianecococonuttour.vn

Email: hoiancoconutt@gmail.com

1605. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TM DV DL Sông Thu Bồn

Địa chỉ: 57 Ngô Quyền, Tp. Hội An, T.Quảng Nam

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-028/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/03/2015

Điện thoại: 01268 422 260

Website: www.vietnam-bycycle.com

Email: info@vietnam-bycycle.com

1606. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Lữ hành quốc tế Lê Nguyễn

Địa chỉ: 3 Hải Thượng Lãn ông, Tp. Hội An

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-003/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 22/08/2010

Điện thoại: (0235) 3916 218

 - Fax: (0235) 3916 427

Website: www.lenguyentravel.com

Email: info@lenguyentravel.com

1607. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Jack Trần Tours

Tên tiếng Anh: JACK TRAN TOURS LIMITED COMPANY

Địa chỉ: Tổ 4 Khối Phước Hải, Tp. Hội An

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-007/2017/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 06/02/2017

Điện thoại: (0235) 3928 900

 - Fax: (0235) 3928 901

Website: www.hoianecotour.com.vn

Email: jacktran@hoianecotour.com.vn

1608. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ San hô xanh

Địa chỉ: 314 Nguyễn Duy Hiệu, Tp. Hội An

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 49-005/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 28/03/2011

Điện thoại: (0235) 3914 985

 - Fax: (0235) 3914 895

Website: www.hoianvietnam.com

Email: hoianvietnamtour@gmail.com