Tổng số: 1788

TP Hồ Chí Minh: 549

1609. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Lạc Hồng Viễn Du

Tên tiếng Anh: LAC HONG VOYAGES CO.,LTD

Địa chỉ: 89 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-108/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 09/06/2010

Điện thoại: (028) 3991 9219

 - Fax: (028) 3991 9257

Website: www.lachongvoyages.com

Email: lachongvoyages@vnn.vn

1610. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Dịch vụ - Du lịch - Thương mại Kỳ nghỉ

Tên tiếng Anh: VACATION TOURIST SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Lầu 9 Tòa nhà JABES 1, 244 Công Quỳnh, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-201/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/07/2010

Điện thoại: (028) 7306 1139

 - Fax: (028) 7306 1139

Website: www.vacationtravel.com.vn

Email: info@vacationtravel.com.vn

1611. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV ưu thế Du lịch

Tên tiếng Anh: TRAVEL PLUS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà WMC, số 102 ABC Cống Quỳnh, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-114/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 03/08/2011

Điện thoại: (028) 3837 2789

 - Fax: (028) 3837 2999

Website: www.travelplusvn.com

Email: info@travelplusvn.com, tungnguyen@travelplusvn.com

1612. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Chân trời Phương Nam

Tên tiếng Anh: SOUTHERN HORIZON TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 34A Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-192/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/10/2010

Điện thoại: (028) 6278 3392

 - Fax: (028) 6290 6671

Website: www. southernhorizontravel.com

Email: info@southernhorizontravel.com

1613. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Sản xuất Thương mại - Xây dựng Minh Trân

Địa chỉ: 51 Cống Lở, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-029/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 03/06/2009

Điện thoại: (028) 3815 3911

 - Fax: (028) 3815 3912

Website: www.nick.co.jp

Email: minhtran@fmail.vnn.vn

1614. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Lữ hành Liên Đại Dương

Tên tiếng Anh: TRANS OCEAN TRADING SERVICE TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 56 Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-031/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 08/06/2009

Điện thoại: (028) 3920 2426

 - Fax: (028) 3920 2425

Website: www.transoceanservice.com

Email: info@transoceanservice.com

1615. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và Du lịch Quốc tế Biển Vàng

Tên tiếng Anh: GOLDEN SEA INTERNATIONAL TRAVEL AND TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 398A Võ Văn Tần, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-019/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 20/09/2013

Điện thoại: (028) 3834 1489

 - Fax: (028) 3834 1496

Website: www.goldensea.vn

Email: info@goldensea.vn

1616. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Đồng Thị

Tên tiếng Anh: DONG THI COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 178/3 Pasteur, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-168/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/08/2010

Điện thoại: (028) 6650 8688

 - Fax: (028) 3825 8836

Email: md@dongthi.com