Tổng số: 2397

TP Hồ Chí Minh: 686

2081. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch F&S

Tên tiếng Anh: F&S TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 29 Đường Cao Đức Lân, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-598/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 14/01/2016

Điện thoại: (028) 3744 6545

 - Fax: (028) 6281 1074

Website: www.nam-viet-voyage.com

Email: stephane@nam-viet-voyage.com

2082. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Tên tiếng Anh: BEN THANH TOURIST SERVICE COMPANY

Địa chỉ: 82 CALMETTE, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-089/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 03/06/2010

Điện thoại: (028) 3822 7788

 - Fax: (028) 3829 5060

Website: www.benthanhtourist.com

Email: benthanh@benthanhtourist.com.vn

2083. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH INDOCHINA VILLAGE VIỆT NAM

Tên tiếng Anh: INDOCHINA VILLAGE VIETNAM COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 231A Trần Bình Trọng, P. 4, Q. 5, Tp. HCM

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-597/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/01/2016

Điện thoại: (028) 3978 7777

 - Fax: (028) 3834 5675

Website: www.hiddenindochina.com

Email: info@hiddenindochina.com

2084. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Sa Co

Tên tiếng Anh: Sa Co Travel Co.,LTD

Địa chỉ: 54 Đặng Minh Trứ, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-464/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 27/08/2013

Điện thoại: (028) 3971 7979

 - Fax: (028) 3971 7441

Website: www.saco.com.vn

Email: dlngoctan@gmail.com

2085. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Ân Nam MANDARIN

Địa chỉ: 135/27 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-595/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 28/12/2015

Điện thoại: (028) 3512 9027

 - Fax: (028) 3512 9026

Website: www.annammandarin.com

Email: lebahoangdn@yahoo.com

2086. 

Tên tiếng Việt: Cty Cổ phần Phát triển Du lịch Hoàng Hà

Tên tiếng Anh: HOANG HA TRAVEL DEVELOP JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 329A Minh Phụng, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-594/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 24/12/2015

Điện thoại: (028) 3960 8168

 - Fax: (028) 3960 8169

Website: www.hoanghatravel.com

Email: sales@hoanghatravel.com

2087. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Star Travel International

Tên tiếng Anh: STAR TRAVEL INTERNATIONAL CORPORATION

Địa chỉ: SE3-1, lô H11-2, Mỹ Khánh 3, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-224/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 05/09/2011

Điện thoại: (028) 3920 1201

 - Fax: (028) 3920 7967

Website: www.ontravel.vn

Email: info@onetravel.vn

2088. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Du lịch Mode Vina

Tên tiếng Anh: MODE VINA TOUR COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 212 Nguyễn Văn Quá, Cao Ốc Thái An 2, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-436/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/05/2013

Điện thoại: (028) 5412 4650

 - Fax: (028) 5412 4627

Website: www.modevina.com

Email: modevina@gmail.com