Tổng số: 2397

TP Hồ Chí Minh: 686

2185. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH TM Dịch vụ Du lịch Miền Đất Xanh

Địa chỉ: 58/16A Tân Lập 1, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-483/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 21/11/2013

Điện thoại: (028) 6280 4060

 - Fax: (028) 6280 4066

Website: www.greelandtravel.vn

Email: info@greelandtravel.vn

2186. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch Thiên Nhiên

Tên tiếng Anh: NATURE TOURIST JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1356, đường 3/2, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-070/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/02/2015

Điện thoại: (028) 6261 1512

 - Fax: (028) 6261 1532

Website: www.1travel.com.vn

Email: thiennhientourist@gmail.com

2187. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ích Lợi

Tên tiếng Anh: ICH LOI TRADING & TRAVEL SERVICE CO., LTD

Địa chỉ: Tòa nhà Mai Hồng Quế, Lầu 9, 85 Nguyễn Hữu Cầu, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-094/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/03/2010

Điện thoại: (028) 3822 0452

 - Fax: (028) 3822 6822

Website: www.icctours.com

Email: info@icctours.com

2188. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Sắc Màu Phương Đông

Tên tiếng Anh: ORIENTAL COLOURS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 359/1 Nguyễn Duy Trinh, Khu Phố 6, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-573/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 11/02/2015

Điện thoại: (028) 9842 06985

Website: www.orientalcolours.com

Email: vutho224@gmail.com

2189. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Xuân Việt

Tên tiếng Anh: XUAN VIET COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Phòng 1105 , tầng 11, 35 Nguyễn Huệ, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-071/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 12/05/2010

Điện thoại: (028) 3821 4944

 - Fax: (028) 3821 4942

Website: ww.devoyages.com

Email: hongcuc@devoyages.com

2190. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Lữ hành GO

Tên tiếng Anh: GO TRAVEL SERVICES COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Lầu 9, 68 Nguyễn Huệ, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-278/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 28/02/2011

Điện thoại: (028) 6264 8763

 - Fax: (028) 6624 8764

Website: www.gotravelvietnam.com

Email: info@gotravelvietnam.com

2191. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch An Pha

Tên tiếng Anh: AN PHA TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 80/3 Ba Vân, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-163/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 11/08/2010

Điện thoại: (028) 3600 6008

 - Fax: (028) 3849 1159

Website: www.anphatravel.com

Email: info@anphatravel.com

2192. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Chìa Khóa Du Lịch

Tên tiếng Anh: TRAVEL KEY COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 42 BIS tầng 1, Trần Quốc Thảo, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-329/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 14/11/2011

Điện thoại: (028) 3854 2469

 - Fax: (028) 3930 3741

Website: www. travelkey.vn

Email: info@travelkey.vn