Tổng số: 1518

Bến Tre: 6

1497. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Du lịch Lữ hành Sao Mai

Tên tiếng Anh: SAO MAI TOURIST TRAVEL ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 490C2 Nguyễn Huệ Khu Phố 6, Tp. Bến Tre

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 83-006/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 28/11/2013

Điện thoại: (0275) 381 0555

 - Fax: (0275) 382 0333

Website: www.dulichsaomai.com.vn

Email: info@dulichsaomai.com.vn

1498. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH MTV Du lịch miền Tây

Địa chỉ: 451 ấp 8, X. Tân Thanh, H. Châu Thành, T. Bến Tre

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 83-001/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 25/01/2010

Điện thoại: (0275) 2471 268

 - Fax: (0275) 3612 613

Website: www.mintaytourist.com

Email: mientaytourist@yahoo.com.vn

Vĩnh Long: 2

1499. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Du lịch Cửu Long

Tên tiếng Anh: CUU LONG TOURIST CORPORATION

Địa chỉ: 1, 1 tháng 5, Tp. Vĩnh Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 86-001/2015/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 09/04/2010

Điện thoại: (0270) 3823 529 / (0270) 3822 355

 - Fax: (0270) 3822 357

Website: cuulongtourist.com

Email: office@cuulongtourist.com

1500. 

Tên tiếng Việt: Cty Du lịch Mekong Travel

Tên tiếng Anh: MEKONG TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 8, 1 tháng 5, Tp.Vĩnh Long

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 86-002/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 05/07/2010

Điện thoại: (0270) 3836 252

 - Fax: (0270) 3836 242

Website: www.mekongtravel.com.vn

Email: vinhlongmekongtravel@yahoo.com

Đồng Tháp: 1

1501. 

Tên tiếng Việt: Công ty CP Du lịch Đồng Tháp

Tên tiếng Anh: DONG THAP TOURIST JOINT - STOCK COMPANY

Địa chỉ: 2 Đốc Binh Kiều, Tp. Cao Lãnh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 87-001/2016/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 07/06/2011

Điện thoại: (0277) 3852 136 / (0277) 3855 637

 - Fax: (0277) 3855 639 / (0277) 3855 744

Website: www.dongthaptourist.comc

Email: welcomedongthaptourist@gmail.com

An Giang: 2

1502. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Việt Xanh

Tên tiếng Anh: VIET GREEN TOURIST COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 87 Lý Thái Tổ, Tp. Long Xuyên

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 89-003/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 25/10/2011

Điện thoại: (0296) 3949 598 / (086) 3949 698

 - Fax: (0296) 3949 798

Website: www.dulichvietxanh.com

Email: vietgreentour@yahoo.com.vn

1503. 

Tên tiếng Việt: Cty CP Bảo vệ Thực vật An Giang

Tên tiếng Anh: ANGIANG PLANT PROTECTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, Tp. Long Xuyên

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 89-001/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 17/07/2009

Điện thoại: (0296) 3841 299

 - Fax: (0296) 3841 327

Website: www.agpps.com.vn

Email: agpps@agpps.com.vn

Kiên Giang: 9

1504. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch và Lữ hành quốc tế Nhật Á Phú Quốc

Tên tiếng Anh: NHAT A PHU QUOC TOURISM AND TRAVEL INTERNATIONAL LIMITED COMPANY

Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Dương Tơ, X. Dương Tơ, H. Phú Quốc, T. Kiên Giang

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 91-010/2017/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 10/03/2017

Điện thoại: 0918 128 909

Email: taiquyhaiphuquoc@gmail.com