Tổng số: 1669

TP Hồ Chí Minh: 507

1521. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Đồng Thị

Tên tiếng Anh: DONG THI COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 178/3 Pasteur, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-168/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 23/08/2010

Điện thoại: (028) 6650 8688

 - Fax: (028) 3825 8836

Email: md@dongthi.com

1522. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Đông Phương Quốc tế

Tên tiếng Anh: INTERNATIONAL ORIENTAL TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 116 Ngô Quyền, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-134/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 29/06/2010

Điện thoại: (028) 3853 5273

 - Fax: (028) 3853 8073

Website: www.dongphuongquoctetravel.com

Email: info@dongphuongquoctetravel.com

1523. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Cam Vàng

Tên tiếng Anh: YELLOW ORANGE TRAVEL COMPANY LIMTED

Địa chỉ: 41BIS A Thủ Khoa Huân, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-362/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 18/05/2012

Điện thoại: (028) 3521 0011

 - Fax: (028) 3822 5936

Website: www.orangetravel.vn

Email: info@orangetravel.vn

1524. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Du lịch Ấn tượng

Tên tiếng Anh: IMPRESSION TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 328 Võ Văn Kiệt, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-312/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/07/2011

Điện thoại: (028) 3920 9091

 - Fax: (028) 3836 1438

Email: antuongtravel@gmail.com

1525. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Thanh niên mới

Tên tiếng Anh: NEW YOUTH TOURISM CO., LTD

Địa chỉ: 212/29 Nguyễn Thái Bình, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-273/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 04/04/2011

Điện thoại: (028) 3842 0338

 - Fax: (028) 3811 6474

Website: www.visavietnam.net.vn

Email: thanhnienmoi@gmail.com

1526. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương Mại Du lịch Bốn Tiện Ích

Tên tiếng Anh: FOUR UTILITIES TOURIST TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 174/3 Lê Lai, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-376/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 17/07/2012

Điện thoại: (08) 3825 7949

Email: letusknow_vietnam@gmail.com

1527. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Lữ hành Liên Đại Dương

Tên tiếng Anh: TRANS OCEAN TRADING SERVICE TRAVEL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 56 Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-031/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 08/06/2009

Điện thoại: (028) 3920 2426

 - Fax: (028) 3920 2425

Website: www.transoceanservice.com

Email: info@transoceanservice.com

1528. 

Tên tiếng Việt: Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Du lịch L.Y.S

Tên tiếng Anh: L.Y.S TRADING - SERVICE AND TRAVEL CO., LTD

Địa chỉ: 173 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-092/2014/TCDL-GP LHQT

Ngày cấp: 26/03/2010

Điện thoại: (028) 3820 7659

 - Fax: (028) 3820 7662

Website: www.lystravelvn.com

Email: lystravel@hcm.fpt.vn