logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Tân Cường Sáng

Cập nhật ngày: 03/11/2020
Ngày 27/10/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1457/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Tân Cường Sáng

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm