logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Du lịch Hà Nội

Cập nhật ngày: 06/11/2020
Ngày 05/11/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1526/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Du lịch Hà Nội

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm