logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH One Touch International (Tp. Hồ Chí Minh)

Cập nhật ngày: 12/10/2021
Ngày 11/10/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1441/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH One Touch International (Tp. Hồ Chí Minh)

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm