logo
title
Cập nhật ngày: 20/03/2024
Ngày 14/03/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành công văn số 419 /CDLQGVN-QLLH về việc giải tỏa tiền ký quỹ cho doanh nghiệp của Công ty TNHH ...
Cập nhật ngày: 24/02/2022
Ngày 23/02/2022, Tổng cục du lịch ra thông báo số 252//TCDL-LH về việc về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng ...
Cập nhật ngày: 03/12/2020
Ngày 02/12/2020, Tổng cục du lịch ra công văn số 1642/TCDL-LH, về việc đăng ký tài khoản truy cập website: www.quanlyluhanh.vn đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ...
Cập nhật ngày: 03/12/2020
Ngày 02/12/2020, Tổng cục du lịch ra công văn số 1642/TCDL-LH, về việc đăng ký tài khoản truy cập website: www.quanlyluhanh.vn đối với Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể ...
Cập nhật ngày: 03/12/2020
Ngày 02/12/2020, Tổng cục du lịch ra công văn số 1641/TCDL-LH, về việc đăng ký tài khoản truy cập website: www.quanlyluhanh.vn đối với các cơ sở đào tạo tổ chức ...
Cập nhật ngày: 24/03/2020
Ngày 11/03/2020, TCDL ban hành công văn số 226/TCDL-LH trả lời về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ điều hành du lịch của Trường Cao đẳng Bình Định
Cập nhật ngày: 15/03/2019
Ngày 8/3/2019, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 306/TCDL-LH gửi các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế về việc đảm bảo an toàn cho khách ...
Cập nhật ngày: 15/03/2019
Ngày 5/3/2019, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 276/TCDL-LH gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế về việc khuyến cáo khách du lịch không được mang ...
Cập nhật ngày: 01/02/2019
Ngày 23/01/2019, Tổng cục Du lịch ban hành công văn 115/TCDL-LH về việc tổ chức thi nghiệp vụ điều hành du lịch của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Cập nhật ngày: 16/01/2019
Ngày 28/12/2018, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 1926/TCDL-LH về việc tổ chức tour cho khách đi du lịch Đài Loan.