logo
title
logo

Kết quả tìm kiếm

1

Thành phố Hà Nội: 1
1. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH VietlandHoliday
Tên tiếng Anh: VIETLAND HOLIDAY COMPANY LIMITED
  • Loại doanh nghiệp: Lữ hành quốc tế
  • Địa chỉ: TẦNG 7, SỐ 15 PHỐ YÊN LÃNG
  • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-516/2017/TCDL-GP LHQT
  • Ngày cấp: 18/09/2023
  • Điện thoại: 0988681927/024.62965430
  • Website: vietlandholiday.com
  • Email: travel@vietlandholiday.com