logo
title
Kích cầu du lịch: Đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp- nhà nước. Bài 1: Không có chuyện kích cầu “ảo”
Cập nhật ngày: 17/09/2013
Với hơn 400 doanh nghiệp, 45 địa phương cùng hàng nghìn khách hàng tham dự, Chương trình kích cầu 2013 đang góp phần làm “nóng” thị trường du lịch được đánh giá là trầm lắng trong những tháng đầu năm.