logo
title
Cập nhật ngày: 23/07/2021
Ngày 07/7/2021, Sở Du lịch Quảng Ninh ra quyết định số 59/QĐ - SDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của Công ty Cổ ...
Cập nhật ngày: 12/07/2021
Ngày 09/7/2021, Sở Du lịch Ninh Bình ra quyết định số 149/QĐ - SDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của Công ty TNHH ...
Cập nhật ngày: 08/07/2021
Ngày 01/7/2021, Sở Du lịch Quảng Ninh ra quyết định số 57/QĐ - SDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của Công ty TNHH ...
Cập nhật ngày: 08/07/2021
Ngày 26/3/2021, Sở Du lịch Quảng Ninh ra quyết định số 24/QĐ - SDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của Công ty TNHH ...
Cập nhật ngày: 08/07/2021
Ngày 24/3/2021, Sở Du lịch Quảng Ninh ra quyết định số 22/QĐ - SDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của Công ty ...
Cập nhật ngày: 25/03/2021
Ngày 17/3/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 397/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương ...
Cập nhật ngày: 25/03/2021
Ngày 17/3/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 396/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 25/03/2021
Ngày 15/3/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 384/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương ...
Cập nhật ngày: 25/03/2021
Ngày 15/3/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 383/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 25/03/2021
Ngày 15/3/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 381/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Tổ ...