logo
title
Cập nhật ngày: 24/03/2020
Ngày 11/03/2020, TCDL ban hành công văn số 226/TCDL-LH trả lời về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ điều hành du lịch của Trường Cao đẳng Bình Định
Cập nhật ngày: 15/03/2019
Ngày 8/3/2019, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 306/TCDL-LH gửi các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế về việc đảm bảo an toàn cho khách ...
Cập nhật ngày: 15/03/2019
Ngày 5/3/2019, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 276/TCDL-LH gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế về việc khuyến cáo khách du lịch không được mang ...
Cập nhật ngày: 01/02/2019
Ngày 23/01/2019, Tổng cục Du lịch ban hành công văn 115/TCDL-LH về việc tổ chức thi nghiệp vụ điều hành du lịch của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Cập nhật ngày: 16/01/2019
Ngày 28/12/2018, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 1926/TCDL-LH về việc tổ chức tour cho khách đi du lịch Đài Loan.
Cập nhật ngày: 16/01/2019
Ngày 08/01/2019, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 37/TCDL-LH về việc tổ chức thi nghiệp vụ điều hành du lịch của Trường Đại học Công nghiệp Hà ...
Cập nhật ngày: 18/12/2018
Trường Cao đẳng Đại Việt cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Điều hành Du lịch cho học viên thi ngày 18/11/2018
Cập nhật ngày: 18/12/2018
Ngày 06/12/2018 trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội đã gửi đề án lên Tổng Cục Du lịch xin lịch tổ chức thi du lịch tháng 1 và tháng ...
Cập nhật ngày: 29/10/2018
Ngày 25/10/2018, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 1503/TCDL-LH về việc tổ chức thi nghiệp vụ điều hành du lịch của trường Cao đẳng Đại Việt
Cập nhật ngày: 25/10/2018
Ngày 15/10/2018 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội ra thông báo số 2976/XHNV-TB về việc tổ chức thi và cấp ...