logo
title
Phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế nông thôn
Cập nhật ngày: 23/07/2021
Du lịch nông thôn không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đa ngành, chương trình xây dựng nông thôn mới mà còn tạo thêm việc làm và thu nhập cao cho người nông dân. Tuy nhiên, thời ...
Khám phá chợ phiên vùng hồ Hòa Bình
Cập nhật ngày: 23/07/2021
Phát triển du lịch nội tỉnh
Cập nhật ngày: 16/07/2021