logo
title
Khánh Hòa: Gắn kết giá trị di tích với hoạt động du lịch
Cập nhật ngày: 08/12/2022
Những năm qua, việc gắn kết, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa với hoạt động du lịch đã được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp ở Khánh Hòa quan tâm triển khai. Tuy nhiên, ...
Khởi sắc du lịch Vĩnh Phúc
Cập nhật ngày: 25/11/2022