logo
title
logo

Tổng số

2628

Thành phố Hà Nội: 1082
1. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ LÊ LÊ
Tên tiếng Anh: LE LE INTERNATIONAL TRAVEL COMPANY LIMITED
 • Địa điểm kinh doanh: SỐ 4 MINH KHAI,
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-1627/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 14/01/2021
 • Điện thoại: 02422468393
 • Website: www.leletravel.vn
 • Email: info@leletravel.vn
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
2. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ VIETIN
Tên tiếng Anh: VIETIN COMMERCE - SERVICES - INVESTMENT COMPANY LIMITED
 • Địa điểm kinh doanh: TẦNG 3, SỐ NHÀ 34 PHỐ CỬA NAM
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-359/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 07/01/2021
 • Điện thoại: 02439412480 - Fax: 02439412487
 • Website: www.vietincoseco.vn
 • Email: coseco.travel@vietinbank.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
3. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH KIM CƯƠNG
Tên tiếng Anh: DIAMOND INVESTMENT AND DEVELOPMENT TOURISM JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm kinh doanh: SỐ NHÀ 15, NGÕ 1, PHỐ PHAN HUY CHÚ,
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-931/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 04/01/2021
 • Điện thoại: 0868779333
 • Website: www.diamondtour.vn
 • Email: info@diamondtour.vn
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
4. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI LỮ HÀNH VIỆT
Tên tiếng Anh: VIET TRAVEL TOURIST TRADING JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm kinh doanh: SỐ NHÀ 81 ĐƯỜNG C, PHỐ AN ĐÀO,
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-1626/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 31/12/2020
 • Điện thoại: 0936838336
 • Website: www.lhv.com.vn
 • Email: info@lhv.com.vn
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
5. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ - TIC
Tên tiếng Anh: TIC – INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm kinh doanh: NV1-3 SỐ 173 ĐƯỜNG XUÂN THỦY,
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-552/2020/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 28/12/2020
 • Điện thoại: 02462817126 - Fax: 02462817126
 • Email: admin@ticvn.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
6. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SAHA
Tên tiếng Anh: SAHA DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm kinh doanh: TẦNG 1, TÒA N105, SỐ 2, NGÕ 89 NGUYỄN PHONG SẮC
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-1625/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 24/12/2020
 • Điện thoại: 02422424655
 • Email: saha.jsc@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
7. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 3 BEST TRAVEL
Tên tiếng Anh: 3 BEST TRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm kinh doanh: SỐ 7, NGÕ 111 CÙ CHÍNH LAN,
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-1623/2020/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 16/12/2020
 • Điện thoại: 0869149513
 • Email: minhhongtran18@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Nội địa
8. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHECKIN TRAVEL
Tên tiếng Anh: CHECKIN TRAVEL JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm kinh doanh: SỐ NHÀ 35, NGÕ 36, ĐƯỜNG XUÂN THỦY,
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-1624/2020/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 16/12/2020
 • Điện thoại: 02463272979
 • Email: checkintravelvn@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
9. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁNH AN
Tên tiếng Anh: KHANH AN TRAVEL SERVICES AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm kinh doanh: SỐ 54, PHỐ BÁT SỨ
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-1622/2020/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 04/12/2020
 • Điện thoại: 0355231180
 • Website: www.khanhantravel.vn
 • Email: khanhantravel92@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Nội địa
10. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH SEN
Tên tiếng Anh: SEN TRAVEL COMPANY LIMITED
 • Địa điểm kinh doanh: SỐ 2D, NGÕ TỨC MẶC, PHỐ TRẦN HƯNG ĐẠO
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-715/2020/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 01/12/2020
 • Điện thoại: 02439429922 - Fax: 02439416616
 • Website: www.sentravel.asia
 • Email: contact@sentravel.asia
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Nội địa