logo
title
Quảng bá Năm du lịch Malaysia 2014 tại Việt Nam
Cập nhật ngày: 06/07/2013
Trong tháng 6, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam sẽ thực hiện một chuỗi các hoạt động xúc tiến quảng bá cho Năm du lịch Malaysia 2014 tại Việt Nam, nhằm thực hiện mục tiêu thu hút ...
Đẩy mạnh quảng bá du lịch Bình Định
Cập nhật ngày: 06/07/2013
Malaysia tổ chức roadshow tại Hà Nội
Cập nhật ngày: 06/07/2013