logo
title
logo

Tổng số

2367

Thành phố Hà Nội: 936
21. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Hùng Vương
Tên tiếng Anh: HUNG VUONG TRADING AND TOURISM SERVICES COMPANY LIMITED
 • Địa điểm kinh doanh: Ngõ 124 Số nhà 48 Đường Âu Cơ,
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-286/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 23/03/2021
 • Điện thoại: 02437192923 - Fax: 02437192874
 • Website: hungvuongtravel.vn
 • Email: hungvuongtravel@fpt.vn
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Nội địa
22. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ASM
Tên tiếng Anh: ASM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
 • Địa điểm kinh doanh: SỐ NHÀ 115, NGÕ 399 NGỌC LÂM,
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-803/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 23/03/2021
 • Điện thoại: 0902209469
 • Website: www.asmlienviet.com
 • Email: info@asmlienviet.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
23. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH DHT
Tên tiếng Anh: DHT TRAVEL SERVICES AND TRADING COMPANY LIMITED
 • Địa điểm kinh doanh: SỐ 27 NGÕ 178/11 PHỐ TÂY SƠN
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-1101/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 17/03/2021
 • Điện thoại: 02432115343
 • Website: cozyvietnamtravel.vn
 • Email: ceocozybay@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Nội địa
24. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ASAMO LIÊN VIỆT
Tên tiếng Anh: ASAMO LIEN VIET COMPANY LIMITED
 • Địa điểm kinh doanh: TẦNG 5, SỐ 28 LÔ 14B TRUNG YÊN 11,
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-1629/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 09/03/2021
 • Điện thoại: 0353560100
 • Email: ninnt88@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
25. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NEWSKY
Tên tiếng Anh: NEWSKY TRAVEL TRADING JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm kinh doanh: SỐ NHÀ 34, NGÕ 83, ĐƯỜNG NGUYỄN KHANG, TỔ 46,
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-1610/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 25/02/2021
 • Điện thoại: 0978.393.766
 • Website: www.newskytravels.com
 • Email: sales@newskytravels.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
26. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ HAVI
Tên tiếng Anh: HAVI INTERNATIONAL TOURISM JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm kinh doanh: THÔN GIAO TÁC
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-1628/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 05/02/2021
 • Điện thoại: 0984089408
 • Website: havitourist.com
 • Email: info@havitourist.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
27. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ LÊ LÊ
Tên tiếng Anh: LE LE INTERNATIONAL TRAVEL COMPANY LIMITED
 • Địa điểm kinh doanh: SỐ 4 MINH KHAI,
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-1627/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 14/01/2021
 • Điện thoại: 02422468393
 • Website: www.leletravel.vn
 • Email: info@leletravel.vn
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
28. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ VIETIN
Tên tiếng Anh: VIETIN COMMERCE - SERVICES - INVESTMENT COMPANY LIMITED
 • Địa điểm kinh doanh: TẦNG 3, SỐ NHÀ 34 PHỐ CỬA NAM
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-359/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 07/01/2021
 • Điện thoại: 02439412480 - Fax: 02439412487
 • Website: www.vietincoseco.vn
 • Email: coseco.travel@vietinbank.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
29. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH KIM CƯƠNG
Tên tiếng Anh: DIAMOND INVESTMENT AND DEVELOPMENT TOURISM JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm kinh doanh: SỐ NHÀ 15, NGÕ 1, PHỐ PHAN HUY CHÚ,
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-931/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 04/01/2021
 • Điện thoại: 0868779333
 • Website: www.diamondtour.vn
 • Email: info@diamondtour.vn
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
30. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI LỮ HÀNH VIỆT
Tên tiếng Anh: VIET TRAVEL TOURIST TRADING JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm kinh doanh: SỐ NHÀ 81 ĐƯỜNG C, PHỐ AN ĐÀO,
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-1626/2021/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 31/12/2020
 • Điện thoại: 0936838336
 • Website: www.lhv.com.vn
 • Email: info@lhv.com.vn
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa