logo
title
logo

Tổng số

483

Cà Mau: 7
481. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và vé máy bay NICE TOURIST
Tên tiếng Anh: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và vé máy bay NICE TOURIST
 • Địa điểm kinh doanh: 27/11, Phan Ngọc Hiển, P5, TP Cà Mau
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 96-0006/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ
 • Ngày cấp: 16/09/2019
 • Điện thoại: 0945717456
 • Website: nicetour.vn
 • Email: tnloan.camau@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Nội địa
482. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH MTV DV DL Công Đoàn tỉnh Cà Mau
Tên tiếng Anh: Công ty TNHH MTV DV DL Công Đoàn tỉnh Cà Mau
 • Địa điểm kinh doanh: Số 09, Lưu Tấn Tài, P5, TP Cà Mau
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 96-0004/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ
 • Ngày cấp: 07/08/2019
 • Điện thoại: 02903 833 245 - Fax: 02903 830 873
 • Phạm vi hoạt động: Nội địa
483. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Dịch vụ Lữ hành Cà Mau
Tên tiếng Anh: Công ty TNHH Dịch vụ Lữ hành Cà Mau
 • Địa điểm kinh doanh: 341, Quản lộ Phụng Hiệp, P Tân Thành, TP Cà Mau
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 96-0002/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ
 • Ngày cấp: 22/04/2019
 • Điện thoại: 0913 122 214 - Fax: 02903 52 68 68
 • Email: luhanhcamau@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Nội địa