logo
title

Tổng số: 21 cơ sở đào tạo

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 029 2383 2663
Fax: 029 2383 8474
Email: dhct@ctu.edu.vn
Website: www.ctu.edu.vn