logo
title

Thông báo về chương trình “Quản lý giỏi – Dịch vụ chất lượng ngành Du lịch lần thứ I – 2013”

Cập nhật ngày: 24/07/2013
Ngày 22/7/2013, Tổng cục Du lịch ra công văn số 773/TCDL-VP gửi các Sở VHTTDL, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch về chương trình “Quản lý giỏi – Dịch vụ chất lượng ngành Du lịch lần thứ I – 2013” do Báo Du lịch tổ chức.
www.vietnamtourism.gov.vn