logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Lê Quang - DirecTravelAsia (Tp. Hồ Chí Minh)

Cập nhật ngày: 19/08/2020
Ngày 18/8/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1123/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Lê Quang - DirecTravelAsia (Tp. Hồ Chí Minh)

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm