logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Ngọc Minh (Tp. Hồ Chí Minh);

Cập nhật ngày: 16/10/2020
Ngày 14/10/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1362/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Ngọc Minh (Tp. Hồ Chí Minh);

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm