logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Sài Gòn Tiên phong (Tp. Hồ Chí Minh)

Cập nhật ngày: 03/11/2020
Ngày 30/10/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1491/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Sài Gòn Tiên phong (Tp. Hồ Chí Minh)

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm