logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Sự kiện Du lịch Quốc tế Golf Việt

Cập nhật ngày: 06/11/2020
Ngày 05/11/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1527/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Sự kiện Du lịch Quốc tế Golf Việt

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm