logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Truyền thông & Du lịch Huyền thoại Việt (Tp. Đà Nẵng)

Cập nhật ngày: 06/11/2020
Ngày 05/11/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1527/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Truyền thông & Du lịch Huyền thoại Việt (Tp. Đà Nẵng)

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm