logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế Hà Nội

Cập nhật ngày: 25/12/2020
Ngày 16/12/2020, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1695/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế Hà Nội

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm