logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Tổ chức Sự Kiện - Du lịch Nam Mekong

Cập nhật ngày: 25/03/2021
Ngày 15/3/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 381/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Tổ chức Sự Kiện - Du lịch Nam Mekong

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm