logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Bigsea

Cập nhật ngày: 25/03/2021
Ngày 15/3/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 384/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Bigsea

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm