logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Kỳ Nghỉ Bốn Mùa

Cập nhật ngày: 25/03/2021
Ngày 17/3/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 397/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Kỳ Nghỉ Bốn Mùa

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm