logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại - Dịch vụ Khách sạn Kim Long (Tp. Cần Thơ)

Cập nhật ngày: 08/09/2021
Ngày 01/9/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1204/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại - Dịch vụ Khách sạn Kim Long (Tp. Cần Thơ)

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm