logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ du lịch Mỹ Khê Holiday

Cập nhật ngày: 24/10/2021
Ngày 12/10/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1457/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ du lịch Mỹ Khê Holiday

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm