logo
title
Bình Định chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mới
Cập nhật ngày: 08/07/2021
Thực hiện chương trình hành động “Phát triển du lịch Bình Ðịnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025” của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm ...
Du lịch ở ''vương quốc hang động''
Cập nhật ngày: 08/07/2021
Đèo Ô Quy Hồ - Nơi gặp gỡ đất trời
Cập nhật ngày: 30/06/2021
Khám phá Ngũ Chỉ Sơn
Cập nhật ngày: 24/06/2021