logo
title
Hòa Bình: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Cập nhật ngày: 30/12/2022
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Kết luận số 827-KL/TU về sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 22/9/2017 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày ...
Hà Giang: Một năm du lịch khởi sắc
Cập nhật ngày: 27/12/2022