logo
title

Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Cập nhật ngày: 19/11/2021
Địa chỉ: 02 Điện Biên Phủ - Phường Vĩnh Hòa - TP. Nha Trang
Điện thoại: 025 83551777
Email: thuyhuong2508@gmail.com
Website: www.ntc.edtu.vn
Công văn ủy quyền: 1718/TCDL-LH